Předpověď počasí na mobil Chorvatsko

Předpověď počasí na mobilní telefon

 

Plánujete dovolenou na jachtě v Chorvatsku a chcete zajistit její klidný průběh? Využijte služby zasílání počasí na mobil formou SMS zpráv. Služba je určená pro nájemce lodí (jachet) a tomu odpovídá i forma a zaměření přepovědi počasí. Přepověď je na mobilní telefon zasílána 2x až 3x denně a obsahuje zprávy o stavu a charakteru počasí pro Vámi dannoou oblast Chorvatska pro následujících 12h. 

 

 

Předpověď na mobil Chorvatsko popis služby

 

Předpověď počasí na mobilní telefon obsahuje základní vybrané informace o směru a síle větru, stavu moře a varování před přepodkládanými změnami počasí. Předpověď je cílena na konkrétní oblast Vaší plavby (oblast kde trávíte dovolenou na jachtě). Přepověď je aktualizována minimálně každých 12hodin.

 

PředPopvěď na mobilní telefon je poskytována v Českém a Anglickém jazyce (přednastavena je čeština).

 

Zasílání předpovědi probíhá 2 - 3 denně. Ráno mezi 7h - 9h, v podvečer mezi 17h - 19h a v případě potřeby mimořádnou zprávou 1x v průběhu 24h. Časy jsou vybrány s ohledem ne běžný provoz charterových jachet. Ranní informace o počasí vám pomůže s plánováním denní trasy, večerní zprávy o počasí přinášejí jistotu do rohodování skipperů při volbě vhodného kotviště.

 

 

CENA SLUŽBY POČASÍ NA MOBIL: 470.- Kč / týden

 

Služba  přepovědi počasí na mobil je dostupná pouze klientům společnosti YachtGroup.CZ (viz. číslo smlouvy o pronájmu)

 

OBJEDNÁNÍ:

 

Objednání služby lze provést úhradou příslušné částky na účet: 687 177 50 01 / 5500

 

Variabilní symbol: číslo mobilního telefonu (bez národní předvolby) na který si přejete předpověď zasílat.

 

Do zprávy pro příjemce uveďte datum počátku zasílání předpovědi a oblast plavby (země + výchozí základna) a číslo smlouvy o pronájmu lodě. Bez uvedení čísla smlouvy o pronájmu lodě nebude služba dostupná. Datum pronájmu lodě uvedený na smlouvě se musí shodovat s termín objednané služby.

 

OBECNÉ PODMÍNKY:

 

Poskytovatel služby nenese jakoukoliv odpovědnost za závěry a jednání učiněné na základě zaslané předpovědi. Dostupnost služby je limitována dostupností GSM signálu v dané oblasti plavby a místní podporou telekomunikačních služeb.